Това фолио може да бъде с дебелина 20 или 30мкр.При специално запитване има възможност за доставка и на други дебелини.