двуслойно и трислойно може да зададете за производство различни варианти на комбинации от материали и ширини