като се ползват услугите на български и чужди компании с голям опит и възможности.