Печат на фотомаркер

Възможност за печат на фотомаркер с определена стъпка, лого или баркод и друга сервизна информация както на еднослойните, така и на ламиниранита фолиа.